مـ ـنـ ـو‎‌‌‎
بـ ـمـ ـبـ ـو ❤️
هـ ـر ر و یــ ــا ی بــ ـز ر گــ ـــی ، بــ ـا گــ ـا مــ ــی کــ ــو چــ ـک شـ ـر و ع شـ ـد ه ..
 • Admin دوشنبه 12 اسفند 1398 09:54 ب.ظ کـ ـامـ ـنـ ـت ()
       اگر پروردگار لحظه‌ای از یاد می‌برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می‌داد از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می‌کردم.

      شاید تمام آنچه را که فکر می کنم بازگو نمی کردم ، بلکه تأمل می کردم بر تمام آنچه که بازگو می کنم.  چیزها را نه بر مبنای ارزش آنها که بر مبنای معنای آنها ارزش گذاری می کردم.  کم می خوابیدم.  بیشتر رؤیاپردازی می کردم، در حالیکه می دانستم که هر دقیقه ای که چشمانمان را می بندم، 60 ثانیه نور را از دست می دهم. به رفتن ادامه می دادم آن هنگام که دیگران مانع می شوند.  بیدار می ماندم آن هنگام که دیگران می خوابند.  گوش می دادم هنگامی که دیگران سخن می گویند و با تمام وجود از بستنی شکلاتی لذت می بردم.

      اگر خداوند به من کمی زندگی می داد، به سادگی لباس می پوشیدم، صورتم را به سوی خورشید می کردم و روحم را عریان می کردم.خدای من، اگر قلبی داشتم نفرتم را بر یخ می نوشتم و منتظر طلوع خورشید می شدم. با اشک هایم گل های رز را آب می دادم تا درد خارها و بوسه ی گلبرگهایشان را احساس کنم.

       خدای من، اگر کمی دیگر زنده بودم نمی گذاشتم روزی بگذرد بی آنکه به مردم بگویم که چقدرعاشق آنم که عاشقشان باشم. هر مرد و زنی را متقاعد می کردم که محبوبان منند و همواره عاشق عشق زندگی می کردم. به کودکان بال می دادم امَا به آنها اجازه می دادم که خودشان پرواز کنند.  به سالخوردگان می آموختم که مرگ نه در اثر پیری که در اثر فراموشی فرا می رسد.

   #گابریل_گارسیا_مارکز

  مهربان باش ❤️
  آخرین ویرایش: جمعه 1 فروردین 1399 02:56 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • Admin پنجشنبه 8 اسفند 1398 10:10 ب.ظ کـ ـامـ ـنـ ـت ()
  ایـ ـن پـ ـنـ ـج رویـ ـکـ ـرد، مـ ـوفـ ـقـ ـیـ ـت شـ ـمـ ـا را تـ ـضـ ـمـ ـیـ ـن مـ ـی کـ ـنـ ـد :


  1) نـ ـه گـ ـفـ ـتـ ـن

  2) اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـال از انـ ـتـ ـقـ ـاد

  3) خـ ـوش بـ ـیـ ـنـ ـی

  4) عـ ـدم تـ ـرس از شـ ـکـ ـسـ ـت

  5) تـ ـوانـ ـایـ ـی تـ ـمـ ـرکـ ـز بـ ـر هـ ـدف  #بـ ـیـ ـل گـ ـیـ ـتـ ـس

  آخرین ویرایش: دوشنبه 12 اسفند 1398 10:25 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • Admin چهارشنبه 7 اسفند 1398 10:49 ب.ظ کـ ـامـ ـنـ ـت ()
  شــروع کــن

  شــروع کــن  -  هـمـیــن الـان

  شـروع کـن  -  هــر جـایـی کـه هـســتـی

  شــروع کــن  -  بـا هــر چــیــزی کــه داری

  شــروع کــن  -  بــا حـسِ تــرســی کــه داری

  شــروع کــن  -  بــا هــر چــیــزی کـه قـبـلـا  مــیــدونــسـتـی

  شــروع کــن  -  بــه ســمــت هــدفــت رفــتــن

  شــروع کــن  -  بــه اشــتــبـاه کــردن


  فـ ـقـ ـط شـ ـروع کـ ـن!


  راستی! میدونستی برای شروع هیچــوقت دیر نیست .. ؟

  شـ ـروع نـ ـکـ ـردی؟!!
  آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 اسفند 1398 11:01 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • Admin چهارشنبه 30 بهمن 1398 11:40 ب.ظ کـ ـامـ ـنـ ـت ()
  سـ ـایـ ـت bambu.ir  ( بَـ ـمـ ـبـ ـو ❤️ ) در راسـ ـتـ ـا ی امـ ـیـ ـد و انـ ـگـ ـیـ ـزه دادن بـ ـه جـ ـوانـ ـان  و هـ ـمـ ـچـ ـنـ ـیـ ـن آمـ ـوزش هـ ـای کـ ـوتـ ـاه و کـ ـاربـ ـردی در فـ ـضـ ـای گـ ـسـ ـتـ ـرده ایـ ـنـ ـتـ ـرنـ ـت، ایـ ـجـ ـاد شـ ـده اسـ ـت.


  بـ ـمـ ـبـ ـو ❤️
  آخرین ویرایش: دوشنبه 12 اسفند 1398 09:34 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
[صفحات] : [2] :: 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic